Socialistische vakbond schort acties aan bruggen en sluizen op wegens hitte

Socialistische vakbond schort acties aan bruggen en sluizen op wegens hitte

De socialistische vakbond ACOD schort haar protestacties aan bruggen en sluizen op wegens de aanhoudende hitte. "We kunnen het niet rechtvaardigen om mensen in dergelijke hitte 12u in de hitte te laten staan. We berichten jullie eens we hervatten", meldt ACOD-secretaris Jan Van Wesemael in een persbericht. ACOD had deze week de sluis in Menen bezet, volgens de vakbond "een eerste verwittingsstaking" die de wijzigingen aan het personeelsstatuut van het Vlaams overheidspersoneel aanklaagt. De komende weken zouden er nog prikacties volgen, maar die aan de bruggen en sluizen zijn dus voorlopig on hold gezet wegens de hitte.

De wijzigingen in het personeelsstatuut zijn volgens de vakbond "besparingsmaatregelen die alle personeelsleden in het loonzakje zullen treffen". Zo zullen statutairen na dertig ziektedagen op 65 procent van hun loon vallen, waar dit nu 100 procent is. Dat zal ook een daling van het pensioenbedrag tot gevolg hebben. Ook zullen voor elk personeelslid de premies wegvallen na dertig kalenderdagen, waar dit vroeger 35 werkdagen bedroeg. Daarbovenop werd het personeelsbestand fors verminderd, wat leidt tot een verhoogde werkdruk.

ACV Openbare Diensten liet deze week weten "inhoudelijk op dezelfde lijn als ACOD" te zitten over de geplande hervorming van het ambtenarenstatuut, maar in tegenstelling tot de socialistische collega's gaat het ACV voorlopig nog niet over tot actie. De vakbond houdt nog de hele maand informatiecampagnes voor het personeel en plant "naargelang het verloop van de onderhandelingen" met het kabinet van bevoegd minister Liesbeth Homans in september bijkomende acties.

bron: Belga