Rutten scherp voor kindergelduitspraken Jambon: "extreem-rechts broodjeaapverhaal"

Rutten scherp voor kindergelduitspraken Jambon: "extreem-rechts broodjeaapverhaal"

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten reageert scherp op de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in een portret in De Tijd. Jambon zei op een lezing dat hij weet heeft van een familie asielzoekers die tijdens de wachttijd voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld had verzameld dat ze er een huis mee kon kopen. "Een flauw doorslagje van een extreemrechts broodjeaapverhaal", reageert Rutten in een Facebookpost. "Dat zijn verzonnen verhalen die in xenofobe tijden goed klinken en lustig voor waar worden rondverteld, maar die fout zijn en schaden." In een portret dat De Tijd dit weekend van hem schetste, haalt Jambon tijdens twee lezingen een verhaal aan van een familie asielzoekers die tijdens de wachttijd voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld zou hebben verzameld, dat ze er een huis van konden kopen. Daarop kreeg hij meteen kritiek van onder meer oppositiepartij Groen. "Op zijn zachtst gezegd zéér problematisch", zei Groen-fractieleider Björn Rzoska op Twitter.

Vandaag reageert ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten, samen met CD&V een coalitiepartner van N-VA in de Vlaamse regering. In een Facebookpost is ze erg scherp voor de minister-president. "Ik las een flauw doorslagje van een extreemrechts broodjeaapverhaal over huizen van migranten", zegt ze. "Dat zijn verzonnen verhalen die in xenofobe tijden goed klinken en lustig voor waar worden rondverteld, maar die fout zijn en schaden."

Rutten legt daarna uit dat de maatregel om met terugwerkende kracht kindergeld toe te kennen aan mensen die na een wachttijd groen licht krijgen om legaal in het land te verblijven, een jaar later al is teruggedraaid, en dat gezinnen met kinderen tijdens hun wachttijd naast bed, bad en brood al het nodige krijgen om de kroost naar school te kunnen sturen. "Die uitleg leest waarschijnlijk minder spannend dan een broodjeaapverhaal, maar is wel juist. En dat is wat je van een regeringsleider mag verwachten. De essentie. Niet de apenverhalen. De eigen lijn. Niet het papegaaien van extreemrechts."

De Open Vld-voorzitster neemt ook andere uitspraken van Jambon op de korrel. Zo heeft ze het onder meer over zijn oproep om snel werk te maken van het confederalisme. Dat "heeft helemaal niks te maken met de ambities die Vlaams-nationalisten, christendemocraten en liberalen samen voor Vlaanderen hebben afgesproken", zegt ze. "Een inclusief Vlaanderen is er voor iedereen. Ook voor mensen die het land niet kapot willen. Ook voor wie een andere mening heeft."

Ook zijn uitspraken over het Vlaams Belang - hij zei dat N-VA en het Vlaams Belang "perfect onderhandelingen had kunnen opstarten voor een regeerakkoord" - worden hem bij de liberalen niet in dank afgenomen. "Vlaanderen verdient een regering voor alle Vlamingen. Met een minister-president die zich houdt aan het positieve project dat hij samen met zijn partners heeft uitgetekend. Als dat niet de essentie kan zijn, dan moeten er conclusies getrokken worden. Als N-VA graag een minderheidsregering met extreem-rechts wil, dat ze die dan maakt."

bron: Belga