Ruim helft van aanvragen voor huursubsidie geweigerd in 2017

Ruim helft van aanvragen voor huursubsidie geweigerd in 2017

Van de 9.554 aanvragen voor een huursubsidie in Vlaanderen zijn er vorig jaar 5.231 of meer dan de helft geweigerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) en die Belga kon inkijken. De voornaamste reden voor een weigering is dat de huursubsidiewoning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. Gezinnen met een bescheiden inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning die gehuurd wordt op de private markt (of bij een sociaal verhuurkantoor), kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie. Die huursubsidie bestaat uit een éénmalige installatiepremie (verhuispremie) en een maandelijkse huursubsidie.

Na een jarenlange stijging kende het aantal aanvragen in 2017 een lichte daling. Zo steeg het aantal aanvragen van 7.086 in 2014 naar 7.861 in 2015 en 9.828 in 2016. Maar vorig jaar zakte dat aantal lichtjes naar 9.554.

Van die 9.554 aanvragen werden er (stand van zaken op 11 juni 2018) 5.231 geweigerd. De redenen voor weigering lopen uiteen, maar vaak gaat het om het feit dat de nieuwe woning niet voldoet aan de kwaliteitseisen (1.085).

Ondanks de lichte daling in het aantal aanvragen is het totale uitbetaalde bedrag aan subsidies naar een recordhoogte gestegen. Zo is er vorig jaar voor bijna 33 miljoen euro aan huursubsidies uitbetaald. Dat is een stijging met bijna 4 miljoen tegenover de 29,1 miljoen euro in 2016. Het gemiddelde subsidiebedrag blijft vrij stabiel op 146 euro (143 euro in 2015 en 145 euro in 2016).

bron: Belga