Rudi Vervoort wil lokale en regionale verkiezingen doen samenvallen

Rudi Vervoort wil lokale en regionale verkiezingen doen samenvallen

Minister-president Rudi Vervoort (PS) wil de lokale verkiezingen in de negentien gemeenten van het Brussels gewest vanaf 2024 doen samenvallen met de regionale verkiezingen. Dat zou de duur van de lokale legislatuur terugbrengen van zes naar vijf jaar. Vervoort doet zijn plannen uit de doeken in Le Soir en op Matin Première (RTBF). Vervoort heeft een wetenschappelijke studie besteld van zijn voorstel om het aantal gemeenteraadsleden in de negentien gemeenten van het Brussels gewest met 30 procent te verminderen. Hij neemt daarvoor onderzoekers van de vakgroep politieke wetenschappen van de VUB en van het Studiecentrum van het politiek leven (Cevipol) van de ULB onder de arm.

De universitaire werkgroep moet de ideeën die Vervoort bij het begin van het politieke jaar lanceerde, op hun wetenschappelijke waarde toetsen. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zou het aantal lokaal verkozenen met dertig procent verminderd moeten worden, zei Vervoort in september.

Als het van Vervoort afhangt, wordt het burgemeesters- en schepenambt "geprofessionaliseerd". Hij wil vanaf 2024 een decumul invoeren, waarbij politici "ofwel voltijds schepen of burgemeester zijn, ofwel voltijds regionaal parlementslid".

Het sluitstuk van Vervoorts institutionele hervorming is het doen samenvallen van de lokale en regionale verkiezingen. In 2024 zal dat sowieso het geval zijn en volgens Vervoort "kunnen we van die kans gebruikmaken om de lokale legislatuur te verkorten van zes naar vijf jaar". Dat zou tot meer "coherentie" leiden tussen het regionale en het lokale niveau, betoogt hij.

bron: Belga