Rekeningen 2016 van Samusocial afgesloten met deficit van anderhalf miljoen

Rekeningen 2016 van Samusocial afgesloten met deficit van anderhalf miljoen

De Brusselse daklozenorganisatie Samusocial sluit de rekeningen van 2016 af met een deficit van 1,550 miljoen euro, waarvan 800.000 euro schulden aan de RSZ. De schulden aan de sociale zekerheid groeien sinds 2013 aan. Zo meldt La Capitale vandaag. De bedrijfsrevisor heeft tijdens zijn audit geen enkele fraude of inbreuk vastgesteld, luidt het in het rapport. De boekhoudkundige audit van de vzw werd op 16 december afgerond en vertoont volgens revisor Leboutte, Mouhib & Co "een significant deficit" van 1,550 miljoen, wat nochtans heel wat minder is dan de 2,2 miljoen euro die het secretariaat van het OCMW van Brussel in een voorbereidende nota naar voor geschoven had.

Een van de opmerkingen van de bedrijfsrevisor wijst op het afsluiten van een leninggarantie door de publieke overheden, gericht op de terugbetaling van een schuld aan de RSZ. De schuld wordt geschat op 800.000 euro, maar dat bedrag neemt nog toe. Om die schuld te vereffenen, is er sprake van dat de overheden een deel van de activiteiten van Samusocial overnemen. Omdat de financiering van het gecumuleerde deficit door deze overheden niet voorzien is, blijft er volgens de revisor onzekerheid bestaan over het feit of de organisatie haar activiteiten zal kunnen voortzetten.

De raad van bestuur van Samusocial besliste dat de gewezen directrice Pascale Peraïta geen ontslagvergoeding krijgt. Daarom werd hiervoor ook geen provisie voorzien, aldus nog de revisor.

bron: Belga