Rampenfonds erkent stormschade van 23 juni in Sint-Truiden

Het Vlaams Rampenfonds heeft het schadedossier dat de stad Sint-Truiden indiende voor het noodweer van 23 juni, positief geëvalueerd. Bij die storm leden heel wat inwoners en bedrijven grote schade. Vooral in de fruitkweek was de impact enorm. In totaal zijn er al 800 schadedossiers geregistreerd. De stad Sint-Truiden werd zwaar geteisterd door het noodweer van 23 juni. Het stadsbestuur ging daarna over tot het verzamelen van schadedossiers, en diende een collectieve aanvraag in tot erkenning bij het Vlaams Rampenfonds. Er waren maar liefst 800 schadegevallen, vooral bij landbouwers en fruittelers.

"Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft voor het eerst ook drones ingeschakeld om de schade vanuit de lucht vast te leggen", aldus burgemeester Veerle Heeren. "Dit gebeurde met medewerking van strategisch onderzoekscentrum VITO en leverde interessante vaststellingen op over de omvang van de stormschade aan fruitboomgaarden en overkappingen."

Het Vlaams Rampenfonds gaf op basis van die informatie alvast een positief advies. Als nu ook de Vlaamse regering de erkenning steunt, en de beslissing in het Staatsblad gepubliceerd wordt, kunnen de individuele dossiers worden ingediend om een schadevergoeding uit het fonds te bekomen.

bron: Belga