Raad van State wijst nieuw systeem kinderbijslag af

Raad van State wijst nieuw systeem kinderbijslag af

De overgang naar de nieuwe kinderbijslag zit niet goed in elkaar. Dat stelt de Raad van State in een kritisch advies, schrijven de Persgroep-kranten vandaag. De voorwaarde dat een kind voor of na 1 januari 2019 geboren wordt heeft een te grote impact op de uitkering. De overgang naar de nieuwe kinderbijslag zorgt voor een ongelijke behandeling voor kinderen die net voor of net na 1 januari 2019 geboren worden, stelt de Raad van State. Concreet: wie al twee kinderen heeft en na 1 januari 2019 nog aan gezinsuitbreiding doet, loopt tot 95 euro kindergeld per maand mis. Wie nog geen kinderen heeft en na 1 januari 2019 een kind krijgt, ziet de uitkering met bijna 70 euro stijgen. En die ongelijke behandeling is "niet evenredig", vindt de Raad van State. "De ontworpen overgangsregeling moet op dit punt verfijnd worden."

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) erkent het probleem. "We hebben het niet graag over winnaars en verliezers, maar voor specifieke gevallen zullen er inderdaad schommelingen zijn", zegt zijn woordvoerder Nico Krols. "Maar dat hoort nu eenmaal bij een grote hervorming. En het globale plaatje zit wel degelijk rechtvaardig in elkaar."

De minister is evenwel niet van plan rekening te houden met het advies van de Raad van State. Er gaan ook mensen op vooruit door de overgang, is de argumentatie van de regering, wat het evenwicht herstelt. Mensen met drie kinderen en een inkomen onder de 60.000 euro per jaar krijgen vanaf 2019 een sociale toeslag van 60 euro per maand, en er komt ook een nieuwe schooltoelage.

Bovendien: als het verlies voor de 'gedupeerden' moet worden gecompenseerd kost dat de overheid geld, tot 300 miljoen euro. Aangezien de nieuwe kinderbijslag budgetneutraal moet zijn, zou dat geld gezocht moeten worden bij andere uitkeringen. En het basisbedrag van 160 euro verlagen zou nog veel onrechtvaardiger zijn, wijst de regering de kritiek van de hand.

De oppositie neemt daar geen genoegen mee. "Als er een klacht komt bij het Grondwettelijk Hof is de kans groot dat de regering een nieuwe regeling moet uitwerken", zegt Elke Van den Brandt, Vlaams parlementslid voor Groen. "Ze kan maar beter haar huiswerk nu al doen, te beginnen met het maken van degelijke berekeningen. Ook daar had de Raad van State kritiek op."

bron: Belga