Puigdemont zal aanhoudingsmandaat aanvechten, verzekert advocaat

Puigdemont zal aanhoudingsmandaat aanvechten, verzekert advocaat

Paul Bekaert, de advocaat van Carles Puigdemont, zal het aanhoudingsmandaat tegen de voormalige Catalaanse minister-president aanvechten. Desnoods tot voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het EU-Hof van Justitie in Luxemburg, zo verklaarde hij maandagavond in "Terzake" op Canvas. Naast de veroordeling van negen van de twaalf Catalaanse separatisten tot zware straffen, sprak het Hooggerechtshof in Madrid ook opnieuw een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen Puigdemont. Sinds de mislukte poging om de onafhankelijkheid van Catalonië uit te roepen, verblijft Puigdemont in ballingschap in ons land.

Zijn advocaat wijst er op dat het niet alleen om een internationaal aanhoudingsmandaat gaat, maar ook om een Europees aanhoudingsmandaat. Daardoor is het aan een rechter om te beslissen over de eventuele uitlevering van zijn cliënt aan de Spaanse autoriteiten, en dus geen politieke beslissing.

Volgens Bekaert zijn er "redenen te over" om het mandaat aan te vechten. Hij wijst op de "buitensporige straffen" die tegen de separatisten zijn uitgesproken, maar ook op het hele procesverloop. "De rechten van de verdediging zijn niet geëerbiedigd. Als Puigdemont terugkeert naar Madrid, dan zal hem hetzelfde lot beschoren zijn", voorspelt meester Bekaert.

Een rechter zal dus moeten oordelen over de uitlevering. Hij zal moeten onderzoeken of de feiten, mochten ze in België hebben plaatsgevonden, ook strafbaar zouden zijn, en of er gevaar is voor de schending van de mensenrechten. Bekaert benadrukt nog verschillende pijlen op zijn boog te hebben om de uitlevering aan te vechten. "Het is niet zo dat derde keer goede keer is", luidt het. Zo suggereert hij eventuele procedures in Luxemburg en Straatsburg, die respectievelijk bevoegd zijn voor aanhoudingsmandaten en de mensenrechtenschendingen.

bron: Belga