Prognose toont nood aan snelle regeringsvorming, vindt minister Wilmès

Prognose toont nood aan snelle regeringsvorming, vindt minister Wilmès

De begrotingsprognoses van de Europese Commissie onderstrepen dat er na de verkiezingen zo snel mogelijk een stabiele en verantwoordelijke regering aan de slag moet gaan. Zo reageert ontslagnemend minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) op de voorjaarsprognose, die een toename van het tekort laat zien. De minister wijst erop dat de regering door de lopende zaken geen correcties heeft kunnen doorvoeren. Volgens de Europese Commissie heeft ons land 2018 afgesloten met een nominaal tekort van 0,7 procent van het bbp en een structureel tekort van 1,4 procent. Dit jaar verwacht Europa dat het nominaal tekort oploopt tot 1,3 procent en het structureel tekort tot 1,4 procent. Voor volgend jaar nemen het nominale en structurele tekort toe tot respectievelijk 1,5 en 1,8 procent. "De begrotingssanering moet worden voortgezet", stelt minister Wilmès.

Het stond in de sterren geschreven dat ons land dit jaar zijn begrotingstekort fors zou zien toenemen. Het Planbureau raamde het tekort voor 2019 op bijna 8 miljard euro. Een van de verklaringen is het wegvallen van het eenmalig effect, dat het optrekken van de boetes voor bedrijven of zelfstandigen die te weinig voorafbetalingen doen, teweeg had gebracht. Maar ook de groeiverwachtingen liggen lager dan geraamd.

Bovendien heeft de regering door de lopende zaken geen corrigerende budgettaire maatregelen kunnen nemen, zoals ze in de voorgaande jaren heeft gedaan, preciseert minister Wilmès. "Dat betreur ik. Dit toont op zijn minst de noodzaak aan om zo snel mogelijk na de verkiezingen een stabiele en verantwoordelijke regering te vormen".

bron: Belga