Prijzig stadsleven wint aan populariteit

Prijzig stadsleven wint aan populariteit

Met uitzondering van Mechelen, hebben alle Vlaamse centrumsteden aan populariteit gewonnen. Die stijging blijkt voor een groot deel toe te schrijven aan een sterke instroom vanuit het buitenland.

Vooral het aantal jongvolwassenen blijft toenemen in de steden, met Leuven en Gent als koplopers. Tegelijk is die voorkeur voor het ‘hippe' stadsleven slechts tijdelijk: zodra ze een gezin hebben gevormd en kinderen krijgen, zoekt de helft van hen andere oorden op. Zeker de hoger opgeleiden verkiezen dan een leven buiten de stad, met meer ruimte en een betere verkeersveiligheid.

«Dat moeten we bijsturen, want gezinnen met kinderen zijn cruciaal voor de sociale mix», reageert Liesbeth Homans op de Stadsmonitor 2014, een vierjarige bevraging bij de bevolking. Als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur wil ze daarom meer autonomie geven aan de lokale besturen en blijven investeren in stadsvernieuwingsprojecten. De Vlaamse overheid voorziet bijna 10 miljoen euro. «Enkel zo kunnen we het capaciteitstekort in het onderwijs, in de kinderopvang en op de woningmarkt opvangen.»

Een ander werkpunt blijkt de betaalbaarheid van de woningen. Zo besteedt een derde van de eigenaars en de helft van de huurders meer dan een derde van hun inkomen aan huur of afbetaling. Ook de tevredenheid over de mobiliteit is afgenomen. (ma)