Premier Michel "wil geen Guantanamo in België"

Premier Michel "wil geen Guantanamo in België"

Premier Charles Michel is altijd bereid te bekijken hoe de veiligheid kan worden verhoogd, maar waarschuwt dat er altijd "een balans" moet zijn. "Het is altijd nodig, bijvoorbeeld bij een telefoontap, dat er een magistraat betrokken is", zei premier Michel voor de camera's na afloop van zijn ontmoeting met Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. "Dat is voor mij een cruciaal punt". Dinsdag raakte bekend dat N-VA er aan denkt aparte rechtbanken in te richten voor terreurverdachten. Het zou gaan om kamers binnen de bestaande rechtbanken die zich specifiek bezighouden met het berechten van beklaagden in terreurdossiers. Het idee komt naast het het voorstel van de partij om het ook in ons land mogelijk te maken een noodtoestand uit te roepen bij een reeks terreuraanslagen. Zo wil N-VA dat de politie in zo'n noodtoestand een potentieel gevaarlijk iemand preventief kan opsluiten, zonder dat die persoon door het gerecht wordt verdacht.

Het staat volgens premier Michel elke partij vrij om voorstellen of ontwerpen te verdedigen, maar hij wil daarover rond de tafel van gedachten wisselen op basis van concrete argumenten. Hij herinnert er bovendien aan dat zijn regering al dertig maatregelen heeft genomen rond veiligheid, "maar ik ben altijd bereid te kijken hoe het mogelijk is meer te doen voor een verbetering van de veiligheid". Wel moet bij eventuele maatregelen altijd "een balans" worden gevonden. "Ik wil geen Guantanamo in België", besloot de premier.

bron: Belga