"Premie voor langdurig werklozen was afgesproken met sociale partners"

"Premie voor langdurig werklozen was afgesproken met sociale partners"

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) ontkent dat de aanwervingspremie voor langdurig werklozen die nu wordt uitgewerkt "halfslachtig oplapwerk" is, zoals sp.a-parlementslid Yasmine Kherbache beweert. De premie was vorig jaar afgesproken met de sociale partners en gaat gepaard met het aanscherpen van attitudes en competenties van de langdurig werklozen. "Gewoon geld geven werkt niet. Dat bewijzen de cijfers die Kherbache zélf geeft", zegt het kabinet-Muyters. De Vlaamse regering hervormde deze legislatuur het doelgroepenbeleid. In plaats van de vele federale kortingen zijn er nu nog RSZ-kortingen voor de tewerkstelling van jongeren, 55-plussers en mensen met een handicap. Maandag kondigde Vlaams minister-president Geert Bourgeois in zijn Septemberverklaring aan dat er een premie zou komen om de aanwerving van langdurig werklozen te stimuleren, als onderdeel van de kwalitatieve begeleiding van langdurig werklozen.

Volgens Kherbache is de maatregel "oplapwerk". "Men bouwt er nu een koterij bij, maar eigenlijk had men een maatregel rond langdurig werklozen van in het begin moeten integreren in het beleid. Wat men nu doet is knip- en plakwerk".

Minister Muyters spreekt dat tegen. Hij merkt op dat de aanwervingspremie voor langdurig werklozen was opgenomen in het banenpact dat de sociale partners in oktober vorig jaar sloten. Maar in dat pact zaten ook maatregelen over werkervaring en begeleiding van langdurig werklozen.

"Voor veel van die mensen moeten de attitudes en competenties eerst aangescherpt worden, voor een werkgever ze wil aannemen. Gewoon een premie geven, werkt niet. Dat bewijzen de cijfers die Kherbache zelf geeft: het aantal langdurig werklozen is op vijf jaar tijd met 14 procent toegenomen", klinkt het bij Muyters.

bron: Belga