Poolbasis Prinses Elisabeth - Raad van State schort opdracht voor technische ondersteuning

Poolbasis Prinses Elisabeth - Raad van State schort opdracht voor technische ondersteuning

De Raad van State heeft de beslissing om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de ondersteuning van de voorbereiding en uitvoering van de campagnes voor de volgende vier jaar op de poolbasis Prinses Elisabeth voor rekening van het Poolsecretariaat. De Internationale Poolstichting van Alain Hubert betwistte dat de overheid die de beslissing genomen heeft wel bevoegd was. De Raad stemde daarmee in omdat hij op basis van het administratief dossier dat de POD Wetenschapsbeleid heeft overgezonden "onmogelijk kan nagaan wie de beslissing heeft genomen". Het botert al lang niet tussen poolreiziger Hubert en de bevoegde staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA). De internationale Poolstichting van Hubert leidde de poolbasis tussen 2009 en 2015. Dat jaar legde Sleurs in een KB vast dat de stichting van Hubert en andere privépartners niet meer in het bestuursorgaan van de basis mochten zetelen. Later beschuldigde de staatssecretaris Hubert ervan materiaal uit de basis gestolen te hebben. Het conflict heeft geleid tot een dozijn procedures voor de rechtbank en de Raad van State.

De Internationale Poolstichting betwistte onder meer voor de Raad van State dat de overheid die de beslissing genomen heeft om de voorwaarden van de overheidsopdracht vast te stellen en die opdracht uit te schrijven, daartoe bevoegd was. In zijn arrest stelt de Raad van State vast dat die beslissing zich niet bevindt in het administratief dossier dat de POD Wetenschapsbeleid heeft overgezonden zodat de Raad onmogelijk kan nagaan wie die beslissing genomen heeft en zich er derhalve niet kan van vergewissen dat de beslissing van een bevoegde overheid uitgaat.

Woensdag besliste de Raad daarom om de beslissing te schorsen. De Raad oordeelde ook dat het herstel van deze onregelmatigheid waarschijnlijk niet tot een vertraging zal leiden die de volgende campagne van het Poolsecretariaat in het gedrang zou brengen, en dat de negatieve gevolgen van een schorsing niet opwegen tegen de voordelen ervan.

Op 5 september buigt de Raad van State zich over de beroepen tot vernietiging van het KB van Sleurs. De eerste auditeur van de Raad van State geeft alvast poolreiziger Alain Hubert gelijk.

bron: Belga