Politievergadering wekt een vermoeden van "samenspanning van ambtenaren"

Politiemensen die betrokken waren bij de achtervolging op 17 mei 2018, waarbij de 2-jarige Mawda werd gedood door een verdwaalde kogel, zouden op 31 mei samengezeten hebben voor een operationele debriefing. Dat heeft het tijdschrift Paris Match gisteren bericht. De woordvoerder van de federale politie weigerde vandaag deze informatie te bevestigen of te ontkennen omwille van het goede verloop van het lopend gerechtelijk onderzoek. Advocaat Alexis Deswaef, gewezen voorzitter van de Franstalige mensenrechtenliga, is van oordeel dat deze bijeenkomst mogelijk een inbreuk inhoudt, met name een "samenspanning van ambtenaren". De bijeenkomst plaatsgevonden hebben op 31 mei 2018 in de gebouwen van de federale wegpolitie in Daussoulx onder de leiding van een hoofdcommissaris, aldus Paris Match. Naast de politiemensen die deelnamen aan de achtervolging, zouden verder - met uitzondering van de schutter zelf - de dispatchers van de centra Namen en Henegouwen die die nacht tussenkwamen en de politieofficieren die deelnamen aan de eerste aanzetten van het onderzoek aanwezig geweest zijn. Op de samenkomst zou gesproken zijn over de audiocontacten tussen de agenten en de dispatching die wegens een technisch probleem niet zouden opgenomen zijn. Het rapport van de vergadering zou besluiten dat de achtervolging goed werd beheerd.

Alexis Deswaef wijst er op dat artikel 233 van het strafwetboek een gevangenisstraf van één tot zes maanden voorziet voor "samenspanning van ambtenaren". "Hier zouden politiemensen overlegd en vergaderd hebben met de protagonisten en ze zouden akkoord gegaan zijn over het goede verloop van de feiten, nog voor ze afzonderlijk werden verhoord door de onderzoeksrechter. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een zeer duidelijke rechtspraak over de noodzaak te voorkomen dat politiemensen samenzitten over een versie van feiten als gevolg van een schietincident.

bron: Belga