PlayandPeace doet Molenbeek dromen van Cruyff Court

PlayandPeace doet Molenbeek dromen van Cruyff Court

Enkele dagen na de aanslagen in Brussel overleed de Nederlandse ex-voetballer Johan Cruyff. "Hij hechtte veel belang aan waarden als respect, verantwoordelijkheid, sociale betrokkenheid en teamspirit. De Johan Cruyffstichting bedacht het concept van een Cruyff Court, een trapveld dat geschikt is voor dichtbevolkte buurten met weinig speelruimte. Dat willen we graag in Molenbeek realiseren en hopelijk ook op andere plaatsen", zegt Unico van Kooten. Sport brengt mensen samen. "In Brussel worden veel talen gesproken, maar voetbalregels zijn universeel en voor iedereen herkenbaar."

Foto R.V.

Uitweg

Unico groeide op in Nederland, maar woont en werkt al jarenlang in Brussel, een stad die hem nauw aan het hart ligt. De aanslagen in Parijs verontrustten hem en hij nam contact op met Ahmed Larouz, een Amsterdammer die veel ervaring heeft met intercultureel werk. Ze hadden het erover wat ze konden doen. "Ik voelde hoe ook in Brussel de spanning opliep. Na de aanslagen van 22 maart was er geen tijd om bij de pakken te blijven zitten. De gebeurtenissen maakten tal van emoties los, zoals angst en woede. Al vlug verval je dan in vooroordelen. Om dat patroon te doorbreken, moet je samen een uitweg zoeken. We richtten PlayandPeace op en zochten partners. Ik stapte naar de burgemeester en de schepen van sport in Molenbeek met het voorstel een Cruyff Court te realiseren. Ze steunden ons initiatief. Vergeet niet dat Brussel het centrum van de Europese Unie is en een voorbeeldfunctie heeft. Dat betekent dat de stad er moet in slagen de eigen problemen aan te pakken."

Jan Mulder en Mbo Mpenza

Een Cruyff Court kost ongeveer 100.000 euro. Om dat bedrag bijeen te krijgen, zoekt PlayandPeace sponsors. Onder meer Rotary Clubs en British Telecom zegden steun toe. De ex-voetballers Jan Mulder en Mbo Mpenza schaarden zich als ambassadeur achter het initiatief. "Belangrijk is dat er veel samenwerking is. Het traject om het doel te bereiken, is minstens even belangrijk. Enkele jongeren zullen ook een opleiding krijgen als coach, dit in de filosofie van Johan Cruyff. Ook proberen we hen een stageplek of een job te bezorgen. Hierover lopen gesprekken met werkgeversorganisaties. Jeugdwerkloosheid is immers een reëel probleem."

Foto R.V.

Song

PlayandPeace produceerde ook een song: ‘Change our game'. Nederlandse en Belgische muzikanten, dansers en slachtoffers van de aanslagen in Brussel werkten samen aan de clip. Die kan je downloaden voor 2 euro, de helft van de opbrengst is voor de families van de slachtoffers van de aanslagen, de andere helft gaat naar de Cruyff Court. "Op 23 december was er een wedstrijd tussen twee Brusselse voetbalclubs. Daar konden we het lied voorstellen. Zowat 500 fans brachten een knuffel mee voor de nabestaanden die met een delegatie aanwezig waren. Dat gebaar raakte hen diep", aldus Unico.

In het najaar is er een vredesbusreis naar Vaticaanstad gepland waar er een ontmoeting met de paus zal zijn. Er zullen familieleden van de slachtoffers meegaan, maar ook van geradicaliseerde jongeren. "We hopen dat dit tot een dieper inzicht zal leiden. Iedereen kampt immers met de vraag hoe zoiets kon gebeuren. Met elkaar praten, is cruciaal."

Mbo Mpenza - Foto Belga

"We mogen niet onverschillig blijven"

Mbo Mpenza: «Ik voel me vereerd dat ik kan bijdragen aan PlayandPeace, een schitterend initiatief dat in Molenbeek een ‘Cruyff Court' wil realiseren. Toen ik de vraag kreeg om ambassadeur van het project te worden, was ik heel dankbaar. Johan Cruyff was een uitzonderlijke speler met een ongelooflijk charisma en een strijdbare geest. Zijn stichting wil jongeren via sport ontwikkelingskansen bieden en dat is heel belangrijk in deze tijden.»

«Mijn eerste kennismaking met België was Brussel. Ik voel een band met de stad, de inwoners en wat er gebeurt. We mogen niet onverschillig blijven bij de aanslagen, mijn gedachten gaan uit naar de familieleden. Het is ook heel belangrijk om Molenbeek en de jongeren die er wonen, niet te vergeten. Laten we samen een ‘Cruyff Court' realiseren waar via sport waarden als sociale cohesie, dialoog en solidariteit aan jongeren worden doorgegeven, net als de 14 waarden die Johan Cruyff voorop stelde.»

Hilde Pauwels

In onze Metro Diversity-reeks laten we mensen en organisaties aan het woord die zich in en rond Brussel inzetten voor diversiteit. Vandaag is het de beurt aan PlayandPeace.

Wat?

PlayandPeace is een samenwerkingsverband tussen lokale en internationale partners om een Cruyff Court te realiseren in Molenbeek. Dat is een voetbalveldje dat specifiek voor dichtbevolkte buurten is ontwikkeld. Met verschillende activiteiten slaat PlayandPeace bruggen tussen mensen. Jan Mulder en Mbo Mpenza zijn ambassadeurs van het project.

Oproep!

Download het lied ‘Change our game' via de website. Maak er een eigen variant van en stuur je inzending voor 20 november naar info@playandpeace.com en win 500 euro. Er zijn drie categorieën: 1. Alle Belgische en Nederlandse scholen, 2.‘jeugd' (tot 18), 3. ‘internationaal'.