Penningmeester schopt het tot fractieleider

Penningmeester schopt het tot fractieleider

De vergadering over wie Vuye zou opvolgen, was nog maar net begonnen of er liep al een mededeling binnen dat De Roover (foto) de 33-koppige ploeg zal leiden en dat er daarnaast een herschikking gebeurt bij de interne organisatie van de fractie.

Unaniem

De fractie had unaniem het voorstel van partijvoorzitter Bart De Wever aanvaard. De Roover was tot nu toe ook penningmeester van de partij, waardoor hij naast het beheer van de financiën ook een plaats had in het dagelijks bestuur van N-VA. Sarah Smeyers zal worden voorgedragen om zijn taak over te nemen. Zij had zich kandidaat gesteld voor de functie van fractieleider, en kan zo toch ook «een manifeste hoofdrol» spelen binnen de partij. De partijraad hakt in februari die knoop door.

Hoeveel andere kandidaten er nu uiteindelijk waren voor het fractieleiderschap, wilde De Roover achteraf niet kwijt. «Er waren veel ‘grijze' kandidaturen, die ergens geplaatst wilden worden waar ze het best renderen», lichtte hij toe. «Voorzitter De Wever heeft zich daarbij gedragen als een trainer waarbij hij spelers verschuift, maar ze actief houdt in de ploeg. Iedereen rendeert maximaal, maar niemand belandt op het reservebankje». Volgens De Roover was er tijdens de vergadering «veel eensgezindheid» en waren er geen spanningen voelbaar.