Pendelaars zijn minder gelukkig dan mensen die thuis werken

Pendelaars zijn minder gelukkig dan mensen die thuis werken

De Britse overheid heeft onlangs een studie gedaan op 60.200 mensen waaruit blijkt dat pendelaars minder tevreden zijn over hun leven dan mensen die van thuis uit werken. De studie vroeg mensen of ze pendelen, hoe ze pendelen en met welk vervoersmiddel ze pendelen. Nadien werd hen gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun leven, of ze voelen dat het werk dat ze doen de moeite waard is, hoe gelukkig ze gisteren waren en hoe bezorgd ze gisteren waren.

De studie toont aan dat pendelaars op al die vragen negatiever antwoorden als mensen die van thuis uit werken. Vooral mensen die een reistijd hebben van 61 tot 90 minuten lijden er het hardst onder.

De studie zocht ook naar de ergste combinatie van reistijd en vervoersmiddel. Langer dan een half uur op de bus zitten, heeft de ergste gevolgen op het welzijn. Het beste vervoersmiddel lijkt de trein. Een treinreis tot 30 minuten verandert niets aan een persoon zijn gemoedsrust. Als de reis langer duurt dan 30 minuten worden ze enkel bezorgder, niet per se ongelukkiger.

Mensen die 15 tot 30 minuten moeten wandelen of fietsen ondervinden negatieve effecten op hun welzijn, maar die negatieve effecten verdwijnen als de reis langer dan 30 minuten duurt. Onderzoekers speculeren dat dit komt doordat mensen die zo lang actief bezig zijn fitter en meer gemotiveerd zijn. De negatieve effecten bij pendelen verdwijnen pas als de reis meer dan 180 minuten duurt. Pendelaars die langer dan drie uur over hun reis doen zijn in de minderheid maar de studie gaat er van uit dat zij zeer verschillende belevingen hebben dan andere pendelaars.