Pastoor niet te spreken over speech op begrafenis Ilse Uyttersprot: “Ongepaste boodschap”

Pastoor niet te spreken over speech op begrafenis Ilse Uyttersprot: “Ongepaste boodschap”

“Ik wil heel uitdrukkelijk mijn dank en waardering tonen aan iedereen die zich heeft ingezet om de uitvaart van mevrouw Uyttersprot zo waardig te laten verlopen”, staat te lezen in de boodschap van pastoor Dirk Moereels. Hij had opgeroepen niet naar het kerklplein te komen, en mensen "hebben zich daar goed aan gehouden".

Uithaal naar pers en politieke tegenstanders

De pastoor gaf wel aan niet gediend te zijn met de speech van ex-schepen Bart Van Lysebeth, die uithaalde naar de pers en politieke tegenstanders. "Ik wil heel uitdrukkelijk mijn dank en waardering tonen aan iedereen die zich heeft ingezet om de uitvaart van mevrouw Uyttersprot zo waardig te laten verlopen", aldus de pastoor. (De bewuste speech begint om 38m30).