Ouders krijgen meer verlof bij AXA

Ouders krijgen meer verlof bij AXA

De nieuwe regeling gaat in op 1 januari in de 64 landen waar de verzekeraar actief is, ongeacht de lokale wetgeving. "Wat ook hun gezinstoestand is, alle werknemers van de groep zullen minimaal zestien weken moederschapsverlof of vier weken vaderschapsverlof krijgen", stelt de verzekeraar. AXA garandeert zijn medewerkers bovendien dat ze na het verlof tegen dezelfde loonvoorwaarden aan de slag kunnen blijven.

Werknemers hebben alleen maar baat bij een goede balans tussen werk en privéleven, beseft AXA. "Dit is een sterk signaal naar al onze werknemers en het is ook een aanzienlijk concurrentieel voordeel bij het aantrekken en houden van de beste talenten", stelt HR-directeur Rino Piazzolla.

Voor de Belgische werknemers betekent de nieuwe regeling dat ze meer ouderschapsverlof krijgen. Vooral de vaders winnen erbij. Zij krijgen normaal maar tien dagen vaderschapsverlof. De moeders krijgen een week extra. Ook voor ouders die een kind verwelkomen bij adoptie geldt de regel.

In ons land gaat AXA door een moeilijke periode. De verzekeraar kondigde aan dat hij 650 banen wil schrappen. Toch zal de nieuwe moederschaps- en vaderschapsregeling sowieso ook voor de 4.300 Belgische werknemers gelden, bevestigt een woordvoerder. "Dit is een bewuste strategie."