Ouder trouwen versterkt het huwelijk

Ouder trouwen versterkt het huwelijk

Het voorbije jaar hebben Amerikaanse leiders van het baptisme, een stroming binnen het protestantisme die de doop toepast op volwassenen, kerkgangers aangemoedigd om jong te trouwen. De reden daarvoor is voornamelijk te zoeken bij een bezorgdheid over het feit dat veel mensen - in het bijzonder mannen - seks hebben voor het huwelijk.

De tijd tussen het bereiken van seksuele maturiteit en het huwelijk beperken zou er dan toe leiden dat er meer mannen nog maagd zijn op het moment dat ze huwen.

Het stopzetten van voorhuwelijkse seks kan het aantal buitenhuwelijkse geboortes én de verspreiding van seksueel overdraagbare ziektes verminderen. Maar wat als er nu eens een stap terug werd genomen en werd gekeken naar hoe jong huwen een invloed kan hebben op de gehele familie?

Onderzoek toont aan dat jong huwen eigenlijk geen goed doel is om te promoten. Een aantal factoren die in verband te brengen zijn met leeftijd - zoals inkomen, opleidingsniveau en de leefsituatie - hebben ook een invloed op de gezondheid van een huwelijk.

Christina Gibson-Davis bestudeert het huwelijk al enkele jaren en beweert dat deze baptisten ingaan tegen de demografische stroom. Er is de laatste tijd een ontwikkeling aan de gang richting een later huwelijk.

En de cijfers suggereren dat dit geen slechte beweging is. Mensen die als jonge twintiger trouwen, zouden veel meer kans hebben om te scheiden dan mensen die op oudere leeftijd in het huwelijksbootje stappen.

Een eerste verklaring daarvoor kan liggen bij de vaststelling dat koppels die gaan samenwonen voor ze huwen meestal relatief jong zijn. En recent onderzoek toont aan dat de leeftijd van het koppel als ze gaan samenwonen een sterke voorspeller is voor een eventuele scheiding.

Een andere verklaring is te zoeken bij de opleiding die de koppels kregen. Mensen die jong trouwen hebben doorgaans een minder hoog opleidingsniveau en het tekort aan opleiding kan een rol spelen in de reden waarom mensen scheiden.

Als de Amerikaanse baptisten een sterke familieband willen promoten, dan zal het aanmoedigen van seksuele onthouding en vroeg huwen daar geen goed middel toe zijn blijkbaar.