Oproep om parlement te laten stemmen over politieke benoemingen

Oproep om parlement te laten stemmen over politieke benoemingen

Federaal parlementsleden Hendrik Bogaert (CD&V) en Dirk Van der Maelen (sp.a) eisen stemrecht over de politieke benoemingen van de regering. Nu heeft het parlement daar weinig over te zeggen. Dat schrijft De Morgen vandaag. Aanleiding voor het voorstel is de omstreden benoeming van Cédric Frère in de Regentenraad van de Nationale Bank. Bogaert en Van der Maelen zijn het beu dat het parlement niets te zeggen heeft over zulke benoemingen. In een opiniestuk in De Morgen eisen ze dat belangrijke politieke aanstellingen bij overheidsbedrijven en -instellingen, waaronder de Nationale Bank, voortaan langs het parlement passeren.

"De kandidaat zou dan voor de commissie verschijnen die bevoegd is voor de betreffende portefeuille", zegt Bogaert. "Daar kan een vragensessie plaatsvinden, waarna de commissie over de kandidatuur stemt. Daarna zet ook de plenaire vergadering het licht op groen."

N-VA laat alles liever bij het oude. Volgens de Vlaams-nationalisten wordt een politieke benoeming niet minder politiek als ze van de regering overgeheveld wordt naar het parlement.

bron: Belga