Oosterweelverbinding - "Minister Weyts oogst wat hij gezaaid heeft"

Oosterweelverbinding - "Minister Weyts oogst wat hij gezaaid heeft"

"Dit stond in de sterren geschreven. Minister van Mobiliteit Ben Weyts was gewaarschuwd dat er juridische problemen zouden zijn, maar hij blijft hardnekkig vasthouden aan de Oosterweel. Hij oogst wat hij gezaaid heeft", zo reageert Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) op het kritische advies van de auditeurs van de Raad van State over het milieueffectenrapport (MER) van de Oosterweelverbinding. Volgens de Mediahuis-kranten hebben de auditeurs fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel tot stand kwam. Als de auditeurs worden gevolgd, dan wordt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vernietigd en wacht het hele project een 'setback' van verscheidene jaren. Volgens sp.a-politica Yasmine Kherbache komt de kritiek niet onverwacht. "De minister was meermaals gewaarschuwd over de mogelijke juridische problemen, maar hij heeft niet willen luisteren. Daardoor dreigt een oplossing nog verder van huis te geraken", aldus Kherbache.

Binnen de Vlaamse regering wordt volgens de krant gesproken van een 'pyrrusoverwinning' omdat ook alternatieven zoals de overkapping of Ringland niet meteen gerealiseerd kunnen worden. Kherbache reageert geprikkeld op die reactie. "Het is manifest onwaar dat Oosterweel de beste garantie is op een overkapping. Meer zelfs, met de Oosterweel is de overkapping verder weg dan ooit. Men zou beter de alternatieven voor de Oosterweel bekijken en daarbij de overkapping van meet af aan integreren".

Kherbache: "Men kan trouwens niet overkappen zonder eerst meer verkeer van de weg te halen. Zonder een modal shift is een overkapping dus onmogelijk. Waarom maakt minister Weyts dan geen werk van een reeks beloofde tramprojecten? Waarom gaat de schop daar niet in de grond?".

bron: Belga