Oosterweelverbinding - "Als lijn zich doorzet ziet het er niet goed uit"

Oosterweelverbinding - "Als lijn zich doorzet ziet het er niet goed uit"

"Als deze lijn zich doorzet ziet het er niet goed uit voor de Oosterweelverbinding." Dat zegt minister van Omgeving Joke Schauvliege in reactie op het advies van de auditeurs bij de Raad van State. De regering zal nu alles in het werk stellen om een antwoord te formuleren en haar zaak bepleiten bij de Raad van State, geeft de minister aan. Een datum daarvoor is er nog niet. De auditeurs hebben fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel tot stand kwam. Als hun advies wordt gevolgd, gaat het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) in de vuilnisbak en wacht het hele project een 'setback' van verscheidene jaren.

De auditeurs stellen onder meer dat een alternatief in het MER voor Linkeroever niet werd onderzocht. Het gaat om de insleuving van de E17 ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht als onderdeel van het alternatief Meccano (een idee van Straten-Generaal). "Dat MER is ingediend door studiebureau Antea", zegt Joke Schauvliege. "Als er al een fout werd gemaakt ligt die bij hen."

Dat een overkapping er ook kan komen zonder een goedgekeurd MER voor de Oosterweelverbinding, zoals de actiegroepen aanvoeren, ontkent Schauvliege. "De overkapping kan daar niet los van staan. Daarvoor is een Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig", zegt ze.

bron: Belga