Ontsnappen aan een boete wordt zo goed als onmogelijk

Ontsnappen aan een boete wordt zo goed als onmogelijk

De Belgische schatkist heeft vorig jaar zo'n 442,6 miljoen euro aan boetes geïnd. Dat is iets minder dan in 2014, toen 448,5 miljoen euro aan boetes werd betaald. Het merendeel zijn verkeersboetes, die onmiddellijk kunnen worden betaald of via een minnelijke schikking. Wie echter weigert zijn boete te betalen, krijgt het met de fiscus aan de stok. Momenteel zijn er nog honderden miljoenen euro's aan onbetaalde boetes, die door een rechter zijn opgelegd.

Vorig jaar stond liep het bedrag aan openstaande boetes op tot 83,7 miljoen euro. De helft daarvan werd vereffend via de belastingafrekening. Bij wanbetalers die recht hadden op een terugbetaling van de belastingen, werd het openstaande bedrag afgehouden van de som geld die ze zouden terugkrijgen. Als hun schuld daarna nog niet vereffend was, had de fiscus de mogelijkheid een deurwaarder te sturen.

Vanaf 1 februari zullen de opties om boetes te innen worden uitgebreid met het zogenoemde derdenbeslag. Dit betekent dat de fiscus het verschuldigde geld meteen kan afhouden van het eerstvolgende salaris, of kunnen huurders een brief in de bus krijgen met het verzoek een deel van de huursom aan de belastingdiensten over te maken. Ook banken kunnen aangemaand worden om het verschuldigde bedrag van de rekening van de wanbetaler te halen en door te storten.

In Gent, Luik en Brussel liepen vorig jaar al een aantal proefprojecten, maar die aanpak zal vanaf 1 februari uitgebreid worden naar het hele land.

Foto Belga / S. Gremmelprez