Onderzoekscommissie aanslagen - "Nadenken hoe we buitenlandse geldstromen naar Belgische moskeeën kunnen droogleggen"

Onderzoekscommissie aanslagen - "Nadenken hoe we buitenlandse geldstromen naar Belgische moskeeën kunnen droogleggen"

Op politiek niveau moet worden nagedacht hoe de buitenlandse geldstromen naar moskeeën in België kunnen worden drooggelegd. Dat heeft Khalid Benhaddou van het platform van Vlaamse imams gezegd in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, die zich dezer dagen toespitst op het radicalismevraagstuk. Benhaddou en voorzitter Salah Echallaoui van de moslimexecutieve erkenden in de commissie dat de uitbouw van een Belgische of Europese islam geen evidentie is. "De moslimgemeenschap is sociaaleconomisch niet zo sterk uitgebouwd en kan dus soms niet goed opboksen tegen buitenlandse invloeden die met heel veel geld naar hier komen", aldus Benhaddou.

Het is gekend dat vanuit het buitenland - onder meer uit het conservatieve Saoedi-Arabië - forse druk wordt uitgeoefend op de moslimgemeenschap in België. Iets wat ook duidelijk te zien is aan de lectuur in bibliotheken of websites op internet, zeker die in het Nederlands. "Ook die komen bijna allemaal uit één bepaalde hoek", aldus Benhaddou.

"Men zal op verschillende fronten tegengewicht moeten bieden, maar daar zijn natuurlijk wel middelen voor nodig. De overheid kan daar voor een stuk ondersteunen", vervolgde hij. "Niet door te zeggen hoe de Belgische islam er moet uitzien, want er is natuurlijk de scheiding van kerk en staat. Maar wel door steun te bieden opdat de Belgische, Europese, rationele islam luider kan weerklinken en overal kan doorsijpelen."

"De moslimexecutieve moet elke dag het hoofd bieden aan druk vanuit bepaalde bewegingen of groupuscules met een eigen agenda", zo verwoordde Echallaoui het. "Maar we willen vooruit ondanks die problemen." De voorzitter van de moslimexecutieve kreeg daarbij ook vragen over de grote moskee in het Brusselse Jubelpark, waar de Saoedi's de plak zwaaien. Echallaoui betreurde dat de Belgische islam niet over een eigen grote moskee beschikt om een gelijkaardige symbolische rol te spelen.

bron: Belga