Onbestuurbare gemeente Haaltert loopt kwart gemeentelijke inkomsten mis

Omdat twee dissidente leden van coalitiepartij Open & Liberaal hun kat stuurden naar de gemeenteraad van Haaltert, net als de raadsleden van de oppositie, kon een beslissing over de goedkeuring van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing niet goedgekeurd worden. Hierdoor loopt de gemeente 3,4 miljoen euro belastinginkomsten mis, wat gelijkstaat met een kwart van de gemeentelijke inkomsten. De Haalterse burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) riep de gemeenteraadsleden op om het agendapunt goed te keuren, ondanks de spanningen die leidden tot de onbestuurbaarheid van de Oost-Vlaamse gemeente. Dat deed ze zondagavond in een videoboodschap, waarin ze zelfs inwoners vroeg om raadsleden van de oppositiepartijen CD&V en Centrumlijst-Vld te motiveren om het punt goed te keuren. Want de gemeentelijke opcentiemen zijn één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemeente, benadrukte burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). "Als gemeenteraadsleden zulke belangrijke inkomsten niet zouden goedkeuren, staat dit gelijk aan onbehoorlijk bestuur", klonk het.

Op de gemeenteraad maandagavond bleven oppositiepartijen CD&V, Centrumlijst-VLD en de twee dissidente leden van Open & Liberaal echter afwezig, waardoor de bestuurscoalitie niet over en (wissel)meerderheid beschikte.

In een mededeling achteraf hekelde de coalitie dat eigenbelang geprimeerd heeft op het algemeen belang. "Als huidige partners, N-VA, sp.a en de raadsleden J. Schotte en E. Bulté (twee van de vier raadsleden van coalitiepartner Open & Liberaal, red.) , vinden we deze niet-beslissing echt ongehoord. Inwoners zijn hier rechtstreeks slachtoffer van. Eigenbelang primeert duidelijk op algemeen belang."

Haaltert is sinds eind juli onbestuurbaar. Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers verstuurde op 20 januari zijn verslag over de tweede bemiddelingspoging naar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Het is aan de minister om de gemeenteraad formeel de opdracht te geven om een nieuwe coalitie te vormen.

bron: Belga