Omgangsrecht met kinderen geldt ook voor grootouders

Omgangsrecht met kinderen geldt ook voor grootouders

Ook grootouders kunnen aanspraak maken op omgangsrecht met hun kleinkinderen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld. Het Hof deed uitspraak in de zaak van een Bulgaarse grootmoeder van een kleinkind dat sinds de scheiding van zijn ouders bij de vader in Griekenland woont. De vrouw had de Bulgaarse rechter gevraagd een regeling vast te stellen voor weekends en vakanties. Het Bulgaarse gerecht wees dat verzoek in eerste en tweede aanleg af omdat volgens een Unieverordening de rechtbank in de lidstaat van de verblijfplaats van het kind bevoegd is.

De Bulgaarse Cassatierechter had het Hof van Justitie daarop gevraagd of het omgangsrecht uit die Unieverordening ook van toepassing is op grootouders. Het Hof oordeelt nu dat het aantal personen dat omgangsrecht kan genieten niet beperkt is. Het recht geldt voor alle personen voor wie het van belang is dat het kind persoonlijke betrekkingen met hen onderhoudt. Voorts is het wel degelijk de rechterlijke instantie van de verblijfplaats van het kind die uitspraak moet doen.

bron: Belga