OESO ziet ruimte voor CO2-taks en rekeningrijden in België

OESO ziet ruimte voor CO2-taks en rekeningrijden in België

De OESO ziet in haar jaarlijkse rapport over België ruimte voor onder meer een CO2-taks en rekeningrijden. OESO-topman Angel Gurria wijst daarbij op internationale tendenzen waarbij landen de vennootschapsbelasting en belasting op arbeid verlagen - want dat is goed om de economische groei te stimuleren - maar dit anderzijds compenseren door meer btw-inkomsten en groene belastingen. De vele files rond Brussel en Antwerpen wegen ook op de productiviteit, waarschuwde de internationale instelling nog. Ons land wordt door de OESO beschouwd als een goede plaats om te leven, met een relatief hoge welvaart, lage inkomensongelijkheid, goede scholing en hoger dan gemiddelde levensverwachting. De werkloosheid staat historisch laag en ook inzake productiviteit doen we veel beter dan het gemiddelde industrieland, klonk het.

Ook de vorige regering kreeg lof voor de hervormingen die ze heeft doorgevoerd, zoals de verlaging van de loonlasten. Maar België moet verder hervormen, waarschuwt de OESO, want door onze hoge staatsschuld zijn we extra kwetsbaar voor economische risico's zoals bijvoorbeeld de brexit.

Eén van de aanbevelingen houd verband met het vinden van extra inkomsten, zoals het afbouwen van btw-uitzonderingen en milieutaksen. De OESO pleit hierbij wel voor begeleidingsmaatregelen op korte termijn voor de laagste inkomens. Ook rekeningrijden behoort tot de aanbevelingen, "bijvoorbeeld rond Brussel en Antwerpen, met een differentiatie tijdens de spitsuren." Die maatregel kadert volgens de OESO ook in het verhogen van de productiviteit.

De instelling pleit daarnaast ook voor een grondige analyse van de uitgaven, "op elk niveau van de administratie".

Dit alles past in een strikt begrotingsbeleid, om de Belgische staatsschuld niet verder te doen ontsporen. Die staatsschuld bedraagt nu al meer dan 100 procent van het bbp en de OESO waarschuwt voor een verdere ontsporing als er geen bijkomende maatregelen worden genomen. "Op middellange termijn moet er werk gemaakt worden van een progressieve en geleidelijke vermindering van de staatsschuld, door elke uitzonderlijke budgettaire winst te gebruiken voor de afbouw van die schuld", luidt het advies aan de volgende regering.

De kosten van de vergrijzing bijvoorbeeld zullen tegen 2070 oplopen tot 15 procent van het bruto binnenlands product. Dat is een pak meer dan de 11 procent gemiddeld in de EU. In die zin pleit de OESO er ook voor om het pensioenstatuut tussen werknemers uit de privésector en uit de ambtenarij te harmoniseren, bijvoorbeeld via een pensioensysteem met punten.

Er moeten ook meer mensen aan het werk, zeker bij kwetsbare categorieën zoals laaggeschoolden, migranten, mensen met een handicap,... Gurria pleitte hier voor "oplossingen op maat".

bron: Belga