Nog gebrek aan kennis over nieuwe financiering personen met een handicap

Het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met een handicap is nog onvoldoende bekend. Toch denkt ongeveer de helft van de personen met een handicap dat het nieuwe systeem een positief effect zal hebben op hun leven. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek naar het PVF-systeem dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Personen met een Handicap (VFG). Begin 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd voor personen met een handicap. Met dat systeem kunnen personen met een handicap zelf meer hun zorg en ondersteuning aansturen. Zo komen bepaalde mensen met een handicap in aanmerking voor een basisondersteuningsbudget (BOB), een forfaitair en vrij besteedbaar bedrag van 300 euro per maand. Wie meer ondersteuning nodig heeft, kan een persoonsvolgend budget vragen, een cashbedrag of een voucher waarmee bijvoorbeeld kan worden aangeklopt bij een voorziening.

De Vereniging voor Personen met een Handicap heeft nu samen met Odisee hogeschool en HoGent een onderzoek gedaan naar het systeem van de persoonsvolgende financiering. Voor die 'monitoring persoonsvolgende financiering' werden 180 personen met een handicap en hun vertegenwoordigers bevraagd.

Uit de bevraging blijkt onder meer dat er nog wel een gebrek aan kennis bestaat over het systeem. Zo weet 40 procent van de bevraagden bijvoorbeeld niet zeker dat het basisondersteuningsbudget 300 euro bedraagt. Een kwart weet ook niet dat het persoonsvolgend budget niet enkel cash, maar ook via een voucher of in combinatie kan besteed worden.

Ondanks dat gebrek aan kennis en informatie blijkt men toch over het algemeen positieve verwachtingen te hebben over het PVF-systeem. Zo denkt ongeveer de helft van de personen met een handicap dat het systeem een positieve impact zal hebben op hun leven. Bij de vertegenwoordigers van de personen met een handicap ligt dat cijfer wel een pak lager (18 procent).

De bevraging bevestigt ook dat personen met een handicap zich zorgen maken over hun financiële situatie. Een derde van de bevraagden heeft een inkomen onder de 1.250 euro per maand en de helft van de bevraagden geeft aan niet rond te komen in de woon- en leefkosten. Bovendien geeft ook 40 procent aan niet rond te komen voor medische en zorggebonden kosten. Amper 29 procent doet dat wel.

Meer informatie over het onderzoek is terug te vinden op www.vfg.be/PVF/nieuws

bron: Belga