NMBS schrapt bijna 100 piekuurtreinen

NMBS schrapt bijna 100 piekuurtreinen

De beslissing heeft te maken met een combinatie van factoren, zo luidt het bij de twee spoorbedrijven. Enerzijds is er de vaststelling dat er veel minder mensen op de trein zitten tijdens de piekuren, zeker sinds de verregaande maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad aankondigde, en anderzijds moeten ze zelf rekening houden met afwezigheden bij de eigen werknemers.

Daarom werd beslist om de meeste piekuurtreinen van en naar Brussel - dat zijn extra treinen die in spitsuren rijden - vanaf maandag te schrappen. Volgens een overzicht dat de NMBS publiceerde, worden in totaal 95 ritten van P-treinen geschrapt: 48 tijdens de ochtendspits en 47 tijdens de avondspits. Op een enkele uitzondering na, zijn het allemaal ritten van en naar Brusselse stations.

Wellicht nog meer ingrepen

Zonder de geschrapte P-treinen zal nog altijd 97% van het normale aanbod verzekerd zijn, zeggen NMBS en Infrabel zondag in een persbericht. "Alle lijnen zullen bediend blijven en de samenstelling van de treinen zal indien nodig versterkt worden om een matige bezettingsgraad te behouden en op die manier het risico op besmetting tussen de reizigers te beperken."

De maatregel werd in samenspraak met de regering genomen. Het is niet uitgesloten dat er nog meer ingrepen volgen, luidt het nog, "in functie van de evolutie van de situatie, het absenteïsme omwille van ziekte van personeelsleden van beide spoorondernemingen alsook de bezettingsgraad van de treinen".