Nieuwe Waalse regering wil "het vertrouwen terugwinnen"

Nieuwe Waalse regering wil "het vertrouwen terugwinnen"

Chastel en Lutgen, de man die de stekker uitrok uit de coalitie met de PS, stelden in Namen hun akkoord voor voor de laatste twee jaar van deze regeertermijn. "We willen meer werk, meer welvaart en meer sociale en fiscale rechtvaardigheid", zei Chastel.

Lutgen sprak over een nieuwe wind voor Wallonië, dat meer "ondernemend" moet worden. Chastel voegde daaraan toe dat elke euro efficiënt moet worden besteed. De nieuwe Waalse regering wil zo veel mogelijk inzetten op deugdelijk bestuur en werkgelegenheid. De economie, de arbeidsmarkt, de sociale cohesie en de klimaatopwarming staan bovenaan de agenda.

De rode draad van de beleidsverklaring is het verminderen van de kosten. Chastel en Lutgen willen de structuren, mandaten en vergoedingen beperken en daarover meer transparantie creëren.