"Nieuwe jobs zijn niet precair"

"Nieuwe jobs zijn niet precair"

De voorbije vijf jaar zijn in ons land meer dan 240.000 jobs gecreëerd, waarvan meer dan 180.000 in de privésector. In tegenstelling tot wat de vakbonden beweren, zijn die jobs niet van lage kwaliteit, zo blijkt uit analysewerk van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De sterke jobgroei de voorbije vijf jaar is mee het gevolg van een resem beleidsmaatregelen van de Zweedse coalitie, klinkt het bij de werkgeversorganisatie. Het gaat dan in het bijzonder om de taxshift, de indexsprong en gematigde loonakkoorden. "Bedrijven gaan daardoor minder denken aan delokalisering, maar gaan hier aanwerven", aldus Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO.

Opvallend daarbij is dat de groei van het aantal jobs gelijke tred houdt met de economische groei. Waar tussen 1996 en 2000 een procent economische groei zorgde voor 0,4 procent extra jobs, is dat in de periode 2016-2018 gestegen tot 0,8 procent.

Bovendien zijn die jobs van hoge kwaliteit, klinkt het bij de werkgevers. Ze weerleggen daarbij de kritiek van de bonden, die stellen dat de bijkomende jobs vaak precair zijn. "Het zijn geen precaire jobs. Cijfers van de RSZ tonen dat bijna zeven op de tien gecreëerde jobs voltijds zijn, niet precair dus", aldus De Jonghe. Cijfers van de Nationale Bank tonen dan weer dat meer dan zes op tien gecreëerde jobs van onbepaalde duur waren.

Toch blijft de werkzaamheidsgraad in België te laag, argumenteert het VBO. In het laatste kwartaal van 2018 werd de grens van 70 procent overschreden. Maar dat is nog steeds lager dan in de andere landen. De werkgeversorganisatie is daarom een voorstander van meer arbeidsflexibiliteit. Bedrijven moeten bijvoorbeeld de kans krijgen te experimenteren met bijvoorbeeld arbeidsduur en avond- en weekendwerk.

bron: Belga