Nieuw soort plastic smelt in amper drie uur door de zon en is 100% recycleerbaar

Nieuw soort plastic smelt in amper drie uur door de zon en is 100% recycleerbaar

Een van de grootste redenen waarom plastic zoveel schade veroorzaakt aan het milieu is dat het in zo'n traag tempo afbreekt. Het stapelt zich op in enorme hoeveelheden op stortplaatsen en in de oceanen en als het verbrand wordt, komen er giftige stoffen vrij in de lucht.

Maar wetenschappers van de North Dakota State University hebben een oplossing gevonden in de vorm van een type plastic dat afbreekt in slechts drie uur tijd.

Het team maakte eerste een mix van twee groepen moleculen waarvan sommige uit fructose, suiker uit fruit, kwamen en andere phototriggers genoemd worden die in staat zijn licht te absorberen. Ze pasten warmte toe op dit mengsel en het resultaat was een lange reeks kleinere moleculaire ketens. Toen ze deze ketens afkoelden, creëerden ze een stevige kunststof.

Het team verhitte daarna deze nieuwe kunststof met ultraviolette stralen van dezelfde golflengten als de zon. Het kost amper drie uur om de vast stof om te zetten naar een vloeibare vorm aangezien het Uv-licht de phototriggers weer scheidt van de suikermoleculen.

Wat de nieuwe soort plastic nog waardevoller maakt, is dat het proces herhaald kan worden. Het is moeilijk voor te stellen hoe deze plastic gebruikt kan worden omdat het smelt door de hitte van de zin, dus in elektronica heeft het geen zin, maar we zouden minder gevaarlijke afvalstoffen creëren. Het team werkt momenteel aan een type plastic met verhoogde duurzaamheid zodat het kan getest worden voor commercieel gebruik.