Nieuw schooljaar - D-day voor 1,2 miljoen jongeren en 150.000 onderwijsmensen

Nieuw schooljaar - D-day voor 1,2 miljoen jongeren en 150.000 onderwijsmensen

Voor bijna 1,2 miljoen kinderen en jongeren en 150.000 onderwijsmensen gaan op deze donderdag 1 september de deuren van de klaslokalen weer open. Het gaat om circa 73.000 onderwijzers in het basisonderwijs, en 77.000 leraren in het middelbaar, en een kleine 5.000 directeurs van die lagere en middelbare onderwijsinstellingen. Overigens is nog slechts één op vier onderwijsmensen van het mannelijke geslacht. Drie op de vier zijn vrouwen. Driekwart van hen is vastbenoemd. In 4 Vlaamse en Brusselse scholen en in één bedrijf krijgen ze het bezoek van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De dag begint voor de minister sportief, met een fietsrit van haar kabinet naar de Nellie Melba basisschool in Anderlecht. Vervolgens trekt ze naar het petrochemisch bedrijf BASF in Antwerpen om er het nieuwe "duaal leren" of werkplekleren in the picture te plaatsen. Rond de middag bezoekt Crevits de gemeentelijke basisschool in Waasmunster en in de namiddag gaat het naar een middelbare school in Gent en het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Roeselare.

De hervorming naar een meer inclusief onderwijs, dat ernaar streeft om meer kinderen met bijzondere zorgnoden op te nemen in het regulier onderwijs, wordt dit jaar nog geëvalueerd, zegt minister Crevits. Het zogenaamde M-decreet zorgt ervoor dat meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften naar het gewone onderwijs kunnen gaan. Vlaanderen is momenteel nog koploper in het aantal leerlingen dat school loopt in het buitengewoon onderwijs. De hervorming werd een jaar geleden doorgevoerd en na afloop van het eerste werkingsjaar waren heel wat kritische geluiden te horen. "Het allergrootste pijnpunt is de GON-begeleiding (de extra uren begeleiding die leerlingen met zorgnoden krijgen in het regulier onderwijs, red.)", geeft Hilde Crevits toe. "De criteria om die uren toe te kennen zijn te strak , dus daar moeten we aan sleutelen."

Of het er nu aan ligt dat de kinderen elk jaar slimmer worden, of dat het Vlaamse onderwijs almaar beter wordt, is niet duidelijk, maar uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat er elk schooljaar minder zittenblijvers zijn: nog maar 2 op de 100 in het lager onderwijs en 4 op de 100 in het middelbaar vorig schooljaar.

bron: Belga