Nieuw op 1 januari - Orde der Apothekers vernieuwt deontologische code

Nieuw op 1 januari - Orde der Apothekers vernieuwt deontologische code

De Orde der Aptothekers past vanaf 1 januari een nieuwe deonthologische code toe. De aanpassing komt er nadat de Belgische Mededingingsautoriteit de Orde in oktober een boete oplegde van 225.000 euro omdat ze het apothekers onmogelijk heeft gemaakt om reclame te maken of kortingen toe te kennen voor parafarmaceutische producten. De belangrijkste wijziging in de code is de principiële toelating om publiciteit te maken, onder meer op sociale media, of gebruik te maken van betalende referentiëring zoals Google AdWords. "Deze toelating is echter niet absoluut en wordt onderhevig aan enkele voorwaarden. Het belang van de patiënt en de volksgezondheid blijven het allerbelangrijkste, net als de geloofwaardigheid van het beroep", aldus de Orde der Apothekers.

De code zal regelmatig worden aangepast in functie van de evoluties in de sector en de wetgeving. Elke vijf jaar wordt ze geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Volgens de Orde was er al sprake om de code aan te passen voor de boete van de Mededingingsautoriteit. De vorige hervorming van de deontologische code dateerde al van 2010 en het was dus tijd voor een nieuwe update.

bron: Belga