Nieuw beheerscontract van de RTBF goedgekeurd

Nieuw beheerscontract van de RTBF goedgekeurd

De regering van de Franse Gemeenschap heeft vandaag groen licht gegeven voor het ontwerp van beheerscontract 2019-2022 van de Franstalige openbare omroep RTBF. De dotatie werd opgetrokken, de reclame verminderd. Volgens het kabinet van Mediaminister Jean-Claude Marcourt (PS) zet het contract in op informatie en de strijd tegen fake news, de promotie van diversiteit en opvoeding, en een betere toegankelijkheid. Het ontwerp wordt nu overgemaakt aan de openbare omroep die de tekst nog kan amenderen. Uiteindelijk moet de regering het beheerscontract definitief goedkeuren. Het contract moet op 1 januari 2019 in werking treden. Het bevestigt de RTBF als een algemene openbare omroep met een aanwezigheid op radio en televisie, het internet en de sociale media in de lijn van het nieuwe strategisch plan Visie 2022.

Nieuw in het vijfde beheerscontract is de versterking van de band van de RTBF met zijn publiek en het vertolken van de waarden van de Franse gemeenschap. De taken inzake informatie, ontspanning en opvoeding blijven behouden.

Op financieel vlak ziet de openbare omroep haar dotatie met 1,25 procent toenemen in 2019 en 2020. "Het beheerscontract eist een stabilisering van het aantal effectieven bij de RTBF en een vermindering van de reclamedruk. Voorts bevat het ambitieuze doelstellingen voor eigen producties", aldus het kabinet. Zo moet het aantal eigen producties op radio en televisie met 10 procent toenemen en moeten tegen 2020 vier Belgische series gerealiseerd worden. De middelen voor coproducties met onafhankelijke producenten worden verhoogd. Er komen ook quota voor Franstalige muziek en artiesten uit de Franse gemeenschap.

De eisen inzake toegankelijkheid hebben betrekking op de ondertiteling van programma's en maatregelen voor doven en slechthorenden. Het aandeel van de reclameinkomsten moet dalen van 30 naar 25 procent. De RTBF wordt maar voor de helft gecompenseerd voor het verlies van inkomsten, via de verhoogde dotatie. De andere helft komt ten laste van de omroep. Voorts komen er beperkingen voor bijvoorbeeld online-sportweddenschappen en wordt reclame voor producten met glyfosaat, online-casino's en -pokerspelen verboden.

bron: Belga