Ngo's roepen België op gebruik van biobrandstoffen te stoppen

Ngo's roepen België op gebruik van biobrandstoffen te stoppen

België moet komaf maken met het gebruik van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen, zo zeggen verschillende Noord-Zuid-organisaties in een reactie op het vandaag verschenen VN-Klimaatrapport. Het Nationaal Energie- en Klimaatplan moet daarom worden aangepast, zo stellen de ngo's Oxfam België, 11.11.11, FIAN en CNCD-11.11.11. Het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts, heeft donderdag een rapport gepubliceerd over landgebruik en klimaatverandering. In het rapport wordt onder meer gevraagd om werk te maken van een andere vorm van landbouw en voedselgebruik.

Het rapport stelt ook dat het grootschalig gebruik van bio-energie een negatieve impact heeft op de wereldwijde voedselzekerheid en armoede, zo onderstrepen de ngo's. Volgens het IPCC dreigt de productie van landbouwgewassen voor bio-energie ten koste te gaan van de landbouw- en veeteeltsector. De productie van bio-energiegewassen kan bovendien leiden tot landdegradatie en verwoestijning, waardoor de voedselzekerheid en watervoorziening onder druk komen te staan. Vooral de gemeenschappen in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië kunnen daardoor worden getroffen.

Het IPCC vraagt dan ook om het gebruik van bio-energie te beperken. Nochtans is België net van plan meer biobrandstoffen te gebruiken. In het voorstel voor Nationaal Energie- en Klimaatplan dat ons land eind vorig jaar indiende bij de Europese Commissie, klimt het volume in ons transport tegen 2030 van 5,5 naar 14 procent, het maximaal door de EU toegelaten niveau. De helft daarvan wil België invullen met biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen.

De ngo's vragen dan ook dat de doelstellingen aangepast worden in de finale versie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan, dat eind dit jaar klaar moet zijn. "België kiest voor de slechtste oplossing om de doelstellingen op papier te halen door meer in te zetten op niet-duurzame biobrandstoffen terwijl die een negatieve impact hebben op de voedselzekerheid. Ons land gaat daarmee in tegen internationale mensenrechtenverdragen", zeggen ze.

bron: Belga