Nationale Vrouwendag gaat digitaal en steekt zorgsector hart onder de riem

Nationale Vrouwendag gaat digitaal en steekt zorgsector hart onder de riem

Voor deze editie werkt Furia vzw samen met Stad Gent, de Buren, De Centrale, Ludo en het lokale Gentse vrouwendag-platform. Deelnemers kunnen zich online laten inspireren over feminisme en gelijkheid v/m/x.

De thema van de Vrouwendag is het feit dat de coronacrisis de plaats van betaalde en onbetaalde zorg op scherp heeft gezet. Vrouwen nemen heel vaak nog fundamentele zorgtaken op zich, maar worden daarvoor onderbetaald of ondergewaardeerd. "Het is tijd dat zorg niet langer beschouwd wordt als vanzelfsprekende, onuitputtelijke en vaak onbetaalde human resource ten dienste van de economie", zegt woordvoerster Meyrem Kanmaz. "We breken op de Vrouwendag dus een lans voor een samenleving waar zorg even centraal staat als zogenaamde 'productieve' of betaalde arbeid."

Zorg voor iedereen

Zorgarbeid is volgens de feministische denktank een centrale pijler voor een gezonde en dus zorgzame samenleving. Het betekent concreet: zoveel mogelijk ruimte maken voor de menselijke warmte die de basis vormt van kwalitatieve zorg. Het betekent zorg niet langer zien als iets dat vooral door vrouwen in gezinsverband gebeurt. En evenmin als iets dat je alleen moet professionaliseren en uitbesteden. Er moet veel meer ruimte zijn voor iedereen om te kunnen zorgen en om zorg te ontvangen, solidair en op voet van gelijkheid.

Furia vraagt daarom aandacht voor de zogenaamde "globale zorgketting". Veel hoogopgeleide vrouwen gaan nu buitenshuis werken en schakelen daarom hulp in voor huishoudelijke taken. Meestal is die hulp een vrouw, die van armere komaf is en een migratieachtergrond heeft. Deze vrouw heeft op haar beurt kinderen en vraagt hulp aan nog een andere vrouw, van een nog armere komaf om haar huishoudelijke taken of de zorg voor de kinderen op te nemen. "Hoe verder je gaat in de ketting, hoe lager de waarde wordt die we toeschrijven aan de arbeid, en hoe minder die arbeid betaald wordt. We moeten daar als samenleving over nadenken", aldus Furia.

Het volledige online programma van de 49ste Nationale Vrouwendag is te vinden op www.furiavzw.be.