Nationale bank voorspelt 140.000 extra jobs

Nationale bank voorspelt 140.000 extra jobs

De Nationale Bank (NBB) verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 1,3% zal groeien, zo blijkt uit de voorstelling van de financiële vooruitzichten van de bank. Vanaf 2017 zou er een versnelling moeten optreden, met een economische groei van 1,5% volgend jaar en 1,6% in 2018. De vooruitzichten blijven daarmee in lijn met de groeiprognose een half jaar geleden.

De terreuraanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem hadden wel een licht vertragend effect op de economie in het eerste kwartaal. Er spelen twee tegenstrijdige krachten. Positief is dat we begin 2016 iets hoger konden starten dankzij de hoger dan verwachte groei in het vierde kwartaal van 2015. Negatief is de impact van de aanslagen", zegt Smets in De Tijd.

De werkgelegenheid zal de komende drie jaar fors stijgen. Zo komen er tussen nu en 2018 naar schatting 140.000 jobs bij. "Een en ander heeft te maken met het feit dat de loonkosten per product niet meer zijn gestegen, maar zelfs licht zijn gedaald", verklaart Smets.

De sterke toename van de werkgelegenheid is te danken aan twee factoren. "België participeert aan het niet-uitbundige maar toch behoorlijke economisch herstel in de eurozone. Bovendien heeft de overheid inspanningen geleverd om de concurrentiekracht te versterken en de loonkosten te verlagen."

Toch zijn de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën minder gunstig. Het begrotingstekort zou dit jaar op 2,8% van het bruto binnenlands product uitkomen. De aangekondigde regeringsmaatregelen zullen niet volstaan om het deficit van 8 à 9 miljard euro tegen 2018 te compenseren, aldus nog Smets.