N-VA-burgemeesters willen stap richting verplichte fusies

N-VA-burgemeesters willen stap richting verplichte fusies

Twee N-VA-burgemeesters pleiten er vandaag in Het Nieuwsblad voor om een stap verder te zetten in de richting van de verplichte fusies van gemeenten. De huidige Vlaamse regering stimuleerde vrijwillige fusies en beloonde die met schuldverlichting. Maar dat resulteerde in slechts twee fusie-operaties. Coalitiepartner CD&V ziet zo'n gedwongen fusies alvast niet zitten. "Bij de volgende regeringsonderhandelingen komt de schaalvergroting zeker weer op tafel", zegt Bert Maertens (N-VA), ondervoorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken in het Vlaams Parlement en burgemeester van Izegem. Zijn collega Nadia Sminate, burgemeester van Londerzeel, noemt de verplichte fusies zelfs "onvermijdelijk". Zelf probeerde ze in Londerzeel de gesprekken op te starten met haar buurgemeenten, maar ze werd overal afgewimpeld. "Onbegrijpelijk, want veel burgemeesters van kleine gemeenten hebben het op dit moment echt niet gemakkelijk met hun begroting", zegt ze het in Het Nieuwsblad.

"In 2019 moeten we de norm vastleggen voor grotere gemeenten. Als ze daar tegen 2024 zelf niet in slagen, leggen we de fusie verplicht op", klinkt het in de krant. De twee N-VA-burgemeesters stellen voor om het Deens model te volgen. "Zij voerden in 2007 al een gemeentefusie door met 40.000 inwoners als norm. De gemeenten kregen wel een korte periode om eerst zelf partners te zoeken voor het officieel verplicht werd. Wij zouden in 2019 hetzelfde kunnen zeggen: deze fusies leggen we op als jullie er tegen 2024 zelf niet uitgeraken."

Coalitiepartner CD&V ziet opgelegde fusies niet zitten. "Vermits de gemeenten spontaan niet bewegen is het volgende adagio: opleggen, verplichten, sturen van boven uit. Precies die tendens hebben we gelukkig de voorbije jaren verlaten omdat lokale besturen steeds meer smeken om autonomie en zelfredzaamheid: spaar ons van een Vlaamse regering en een parlement dat maar niet kan zwijgen over opgelegde verplichtingen", zegt CD&V-parlementslid en burgemeester van Gooik Michel Doomst.

"Ik heb al verschillende keren aan Minister Homans gezegd dat een stimulans van samenwerking veel meer zal lonen dan een gestimuleerde of van boven gesimiliseerde fusie. We zijn niet meer in 1976. Lokale besturen dirigeren lukte toen nog voor een Minister van Binnenlandse Zaken", aldus Doomst.

bron: Belga