MSK neemt klimatisering Lam Gods 'zeer ernstig'

MSK neemt klimatisering Lam Gods 'zeer ernstig'

De Stad Gent en het MSK nemen de klimatisering van het Lam Gods "zeer ernstig". Dat beklemtoont het Gentse museum in een persbericht nadat Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur Sven Gatz spoedoverleg hadden gevraagd over de restauratie van het Vlaamse topstuk. Vooral over een recent brandalarm - dat invloed had op de luchtbevochtiging - en het veiligheidsprotocol waren vragen gerezen. Maar de stad Gent en het MSK zeggen "er alles aan te doen om het werk in optimale omstandigheden te bewaren en te restaureren".

Het incident met de luchtbevochtiging op 19 februari was een "uitzonderlijke en tijdelijke situatie en het gevolg van een samenloop van omstandigheden", aldus het MSK. Daags voordien had een loos brandalarm de gastoevoer naar de stoomketels uitgeschakeld. Maar aan het begin van de volgende werkdag stelde het museumpersoneel vast dat de lucht in het museum aan de droge kant was. Een externe firma kwam ter plaatse en de stoomketels werden aangelegd. "Tegen 11 uur waren de waarden genormaliseerd", verduidelijkt het museum.

De Stad Gent investeerde - met het oog op de grote Van Eyck-tentoonstelling in 2020 - 800.000 euro in de acclimatisatie van het MSK. In 2018 staat onder andere de vernieuwing van de bewuste stoomketels op het programma. Maar er gaan ook investeringen naar een aanpassing van het protocol van de wachtdienst, bijkomende glazen deuren en bijkomende meetpunten om temperatuur en vochtigheid op te volgen.

Het MSK zegt wel degelijk over een uitgebreid evacuatieplan en calamiteitenplan te beschikken, waarin alle procedures staan uitgeschreven en waarin ook expliciete aandacht gaat naar het Lam Gods. Het museum belooft iedereen die in het MSK tewerkgesteld is nog eens voor te bereiden op de uitvoering van die plannen en procedures.

Gisteren riepen Gatz en Bourgeois nog alle betrokken partijen rond de tafel: het KIK (dat de bezorgdheden had geuit), het MSK, de stad Gent als inrichtende macht van het MSK, de kerkfabriek als eigenaar van het retabel en de Topstukkenraad. De stad Gent en het MSK beloven te antwoorden op alle geopperde bekommernissen.

bron: Belga