MR-kopstukken pleiten voor herfederalisering

MR-kopstukken pleiten voor herfederalisering

Verscheidene kopstukken van de MR hebben in een open brief bepleit om bevoegdheden op vlak van gezondheid, mobiliteit, energie en buitenlandse handel terug over te hevelen naar het federale niveau. "Het is niet het moment voor institutionele discussies", reageert partijvoorzitter Olivier Chastel op het initiatief.

Op initiatief van Jeunes MR lanceerde een aantal vooraanstaande Franstalige liberalen in de kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure een oproep om een reeks bevoegdheden te herfederaliseren.

"Een federale staat die in staat is om een rol als rechter te vervullen in het overleg tussen de verschillende beleidsniveau's zou wat olie kunnen smeren in het piepende raderwerk van het Belgische besluitvormingsproces", zo staat in de brief, die onder meer is ondertekend door ministers Sophie Wilmès en François Bellot en Senaatsvoorzitter Christine Defraigne. Niet dat ze terug willen naar het 'Belgique de papa', zo verzekeren de ondertekenaars, maar "het Belgische federalisme moet steunen op een eenvoudig principe: efficiëntie".

Partijvoorzitter Chastel acht het moment echter niet rijp voor een institutionele discussie. De institutionele kwesties "stonden niet in het centrum van het debat tijdens deze legislatuur en zullen daar ook niet belanden voor het einde ervan", beklemtoonde hij. Chastel wil het debat pas begin volgend jaar aansnijden bij de opmaak van het programma van de MR voor de verkiezingen van mei. "Dan pakken we het institutionele luik aan, en alle maatregelen die de efficiëntie van onze instellingen kunnen verbeteren."

De federale coalitiepartner N-VA betreurt dat "de MR haar vertrouwen in Wallonië en zijn inwoners verliest". "Wanneer ze vragen om de Waalse gezondheidszorg en hun beleid op vlak van mobiliteit, energie en landbouw onder federale curatele te plaatsen, zegt de MR eigenlijk dat ze de Vlamingen nodig hebben om orde op zaken te zetten in Wallonië", stellen vicevoorzitter en Europarlementslid Sander Loones en Vlaams fractieleider Matthias Diependaele in een Franstalig persbericht.

Maar als de MR effectief zou pleiten voor herfederalisering, dan plaatst N-VA daar de terugkeer naar de eenvoudige meerderheidsregel op federaal niveau en de afschaffing van alle (grond)wettelijke blokkeringsmechanismen tegenover. Anderzijds zijn de Vlaams-nationalisten wel tevreden dat Franstalige liberalen het communautaire debat willen heropenen. "Om België echt efficiënter te besturen, moet er een echt institutioneel debat gevoerd worden, en moet er dus gepraat worden over confederalisme", besluiten Loones en Diependaele.

bron: Belga