Motivatie om coronamaatregelen na te leven bereikt dieptepunt, helft lapt bubbelregels aan laars

Motivatie om coronamaatregelen na te leven bereikt dieptepunt, helft lapt bubbelregels aan laars

Wat velen zelf ervaren of aanvoelen, is nu ook bevestigd door onderzoek van de UGent: de Belg loopt niet meer hoog op met de coronamaatregelen. Amper 35% vindt de motivatie nog om zich strikt aan de regels te houden, een absoluut dieptepunt. Bij het begin van de coronacrisis (half maart) stond 81% van de Belgen nog achter de maatregelen, eind mei was dat gezakt naar slechts 47%. Bij de eerste versoepelingen in juni steeg het draagvlak weer tot 69%, om nu (de week van 12 augustus) dus terug te vallen tot amper 35%.

Helft overtreedt regels

Het gaat om vrijwillige motivatie, die volgt vanuit een gevoel dat de maatregelen noodzakelijk en betekenisvol zijn - de belangrijkste vorm van motivatie. Hoe lager die is, hoe meer mensen geneigd zijn om de regels aan hun laars te lappen. En dat blijkt ook uit de cijfers: slechts 45% van de bevraagden beperkt zijn bubbel nog tot vijf contacten.

Tegelijk is de 'moet'-ivatie (de motivatie uit angst om een boete of kritiek van anderen te krijgen) en de demotivatie nog nooit zo hoog geweest. Die cocktail heeft de meest onwenselijke gedrags- en welzijnseffecten tot gevolg, zoals slordigheid tot zelfs bot verzet.

Bovenstaande trends zetten zich door in alle leeftijdsgroepen, maar zijn het meest uitgesproken bij jongvolwassen van 18 tot 35 jaar. Bij 55-plussers is de vrijwillige motivatie nog het hoogst.