Morgen ernstige hinder verwacht door staking De Lijn

Morgen ernstige hinder verwacht door staking De Lijn

De nieuwe structuur bij De Lijn werd een week geleden goedgekeurd door de raad van bestuur. Daardoor zal het aantal managementfuncties en het aantal bedienden dalen. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 mensen. Er komen geen naakte ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek.

De vakbonden zijn het niet eens met de plannen en dienden een stakingsaanzegging in. Een verzoeningspoging leverde geen resultaat op, waardoor er morgen dus een 24-urenstaking plaatsvindt.

Alle voertuigen en routes

In alle regio's heeft het personeel aangegeven dat ze het werk zullen neerleggen. De directie voorspelt dan ook ernstige hinder op alle voertuigen en routes. "Reken er niet op dat u met een bus of tram op uw bestemming geraakt", klinkt het. Daarnaast worden reizigers aangeraden om een alternatief te zoeken voor hun verplaatsingen. Omdat ook bedienden zullen staken, zal de informatie over de exacte hinder waarschijnlijk onvolledig zijn.

Wie toch op de hoogte wil blijven van de beschikbare reisinformatie, kan vanaf 7 uur 's ochtends surfen naar de website van De Lijn.