Misbruik: Paus stelt wettelijk kader voor uit ambt zetten van "nalatige" bisschoppen voor

Misbruik: Paus stelt wettelijk kader voor uit ambt zetten van "nalatige" bisschoppen voor

Bisschoppen die zich schuldig zullen maken aan "nalatigheid in het uitoefenen van hun functie" in verband met gevallen van "seksueel misbruik van minderjarigen" kunnen uit hun functie worden gezet. Dat staat in een nieuw decreet dat paus Franciscus zaterdag heeft uitgevaardigd en dat deel zal uitmaken van het canoniek recht. De Argentijnse kerkleider heeft talloze keren opgeroepen hen, die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van minderjarigen, zwaar te straffen en een nultolerantie te hanteren in verband met deze "tragedie".

bron: Belga