Ministerraad buigt zich over stemrecht voor Belgen in buitenland bij gewestverkiezingen

Ministerraad buigt zich over stemrecht voor Belgen in buitenland bij gewestverkiezingen

De federale regering keurt normaal gezien vrijdag een ontwerp van bijzondere wet goed over het stemrecht van Belgen in het buitenland bij de gewestverkiezingen. Het gaat om een punt uit het regeerakkoord dat de betrokkenheid van onze expats met de Belgische politiek moet vergroten. Belgen in het buitenland kunnen al deelnemen aan de federale verkiezingen. Over hun deelname aan de gewestverkiezingen wordt al jaren gedebatteerd, zonder dat de Franstalige partijen overeenstemming konden bereiken. De MR probeerde het thema meermaals door te drukken, maar ving bot bij de andere partijen, in het bijzonder de PS.

Zo weigerde het Waals parlement in 2008, toen met een meerderheid van PS en cdH, een advies over te maken aan de Kamer over de uitbreiding van het stemrecht. De Franstaligen wezen daarbij op het erg lokale karakter van de gewestelijke bevoegdheden en op het gebrek aan stemrecht voor buitenlanders in ons land, tenzij op gemeentelijk niveau. In 2011 verwierp hetzelfde parlement een resolutie omdat het tijdstip niet opportuun werd geacht.

Het punt werd in juni van dit jaar ingeschreven op de agenda van het Overlegcomité - waarbinnen de verschillende regeringen van ons land zetelen. Dat gebeurde op vraag van de Vlaamse regering. De ploeg van minister-president Geert Bourgeois heeft zich immers voor de uitbreiding van het stemrecht van Belgen in het buitenland uitgesproken. De Waalse regering heeft zich niet verzet tegen het punt en het Overlegcomité heeft akte genomen van de Vlaamse vraag.

De nieuwe wettekst voorziet dat het gewest en de kieskring waarvoor de expat kan stemmen, wordt bepaald op basis van de laatste woonplaats, luidt het op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Er komt geen afzonderlijke kieskring voor de Belgen in het buitenland.

Na groen licht van de ministerraad moet het voorontwerp nog voor advies naar de Raad van State. Nadien moet hij langs de Kamer passeren, waar de wettekst goedkeuring moet krijgen van een bijzondere meerderheid. Dat komt neer op twee derde van de Kamerleden en de helft in elke taalgroep.

bron: Belga