Minister Weyts heeft geen begrip voor federale procedure tegen Vlaams vuurwerkverbod

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft geen begrip voor de procedure die de federale overheid is gestart tegen het Vlaams vuurwerkverbod. Hij spreekt tegen dat de Vlaamse regels neerkomen op een verkoopsverbod. "De afgelopen dagen is gebleken dat er nog steeds vuurwerk wordt aangekocht", zegt hij. De voorbije nieuwjaarsnacht was de eerste waarin een algemeen Vlaams verbod op het gebruik van vuurwerk van kracht was. Enkel op plaatsen en momenten waarvoor het betrokken gemeentebestuur expliciete toestemming gaf, was vuurwerk nog toegelaten. De nieuwe regels moeten ongelukken met bange dieren vermijden.

De vuurwerkverkopers vechten het verbod aan bij het Grondwettelijk Hof. Ook de federale overheidsdienst Economie heeft bij datzelfde Hof een procedure ingeleid. "Dat algemene verbod op het gebruik van vuurwerk is disproprotioneel en komt in de feiten neer op een marktverbod. Daardoor is het in strijd met de Europese richtlijn", zei minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) donderdag.

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Weyts kan hiervoor geen begrip opbrengen. "De nieuwe regels rond vuurwerk zijn in april quasi unaniem goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Pas zeven maanden later, wanneer de vuurwerkverkopers naar de rechtbank trekken, ontwaart de federale overheid plots een bevoegdheidsconflict? Ik kan nog begrijpen dat de vuurwerkverkopers dit aanvechten. Maar het gaat mijn verstand te boven dat een federaal minister zich daarbij aansluit", zegt Weyts.

De Vlaamse minister begrijpt de argumentatie van zijn federale collega Muylle niet. "Ze doet alsof de nieuwe regels neerkomen op een verkoopverbod, terwijl de afgelopen dagen toch wel gebleken is dat er nog steeds vuurwerk aangekocht wordt. Je kan in Vlaanderen nog altijd een winkel binnenstappen en vuurwerk kopen. Het zijn nu gewoon de gemeentebesturen die beslissen waar je dat vuurwerk mag afsteken. En als je het mij vraagt, dan is dat nog altijd op te veel plaatsen".

bron: Belga