Minderjarige Belgen bij terugkeer uit Syrië 'geval per geval' opgevangen

De minderjarige Belgen die uit Syrië terugkeren, zullen 'geval per geval' door de jeugdbeschermingsdiensten van de Franse gemeenschap opgevangen worden. Dat verklaarde bevoegde minister Rachid Madrane vandaag in het parlement van de Franse gemeenschap op vragen van Marie-Françoise Nicaise (MR) et Dimitri Legasse (PS). "Zoals bij andere problematieken, is er geen pasklare oplossing of vastgelegd parcours, maar is er nood aan een gepersonaliseerde hulp die kan evolueren tijdens het proces in functie van de evolutie van de jongeren", aldus de minister. Volgens een recent rapport van het Egmontinstituut moet na het ineenstorten van IS in Syrië een derde golf van 'terugkeerders' naar België verwacht worden, maar deze zal ditmaal voornamelijk uit vrouwen en kinderen bestaan. Het OCAD stelt dat 137 Belgische minderjarigen nog in Syrië aanwezig zijn. Driekwart van hen zijn ter plaatse geboren. De kinderen worden meestal door de Belgische autoriteiten als slachtoffers beschouwd en behandeld, "maar een kleine minderheid kan in de toekomst een bedreiging vormen", stelt het Egmontinstituut.

De medewerkers van de jeugdbescherming van de Franse gemeenschap hebben een opleiding gekregen om met deze nieuwe situatie te kunnen omgaan, aldus de minister, die benadrukte dat het niet de bedoeling is om van hen opvoeders en experten in deradicalisering te maken. "Experts stellen dat de sociale werkers hun normale werk kunnen doen, een band met de jongeren vormen, samen een project uitbouwen en in hen geloven", stelde Rachid Madrane.

bron: Belga