Militairen op straat stapsgewijs afgebouwd

Militairen op straat stapsgewijs afgebouwd

Door de daling van het dreigingsniveau wordt het aantal militairen op straat stapsgewijs afgebouwd. De ministerraad heeft daarover vandaag een planning goedgekeurd. Deze maand daalt het maximumaantal ingezette militairen van duizend naar zevenhonderdvijftig. Daarna gaat dat aantal verder naar beneden, zei minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vandaag. Op 19 januari verlaagde het OCAD, het orgaan dat de dreigingsanalyse coördineert, het algemene dreigingsniveau van drie (ernstig) naar twee (gemiddeld). Op bepaalde plaatsen blijft het niveau wel op drie.

Door die daling kan het aantal militairen dat voor bewakingsopdrachten op straat wordt ingezet worden teruggeschroefd. Daarover is nu dus een planning goedgekeurd. Minister Vandeput benadrukte wel dat er rekening gehouden is met een reserve die meteen inzetbaar is.

bron: Belga