"Migratiebeleid van Europa is mislukt"

"Migratiebeleid van Europa is mislukt"

Het geduld van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovakije begint stilaan op te raken. De vier landen van de Visegrad-groep, een samenwerkingsverband tussen de Oost-Europese landen die werd opgericht na het einde van de Koude Oorlog, willen een back-up plan van de Europese Unie om de hoeveelheid vluchtelingen aan de grenzen te verminderen. Dit omdat de huidige Europese migratiepolitiek volgens hen «gefaald» is. De landen willen de zogenoemde Balkanroute, de populairste route voor vluchtelingen, volledig sluiten.

In een gezamenlijk communiqué stellen de politieke leiders van de vier Visegrad-landen dat als Turkije en Griekenland hun grenzen niet kunnen of willen afschermen, er een tweede «verdedigingslijn» moet komen langs Macedonië en Bulgarije. Ook zijn Polen, Hongarije, Slovakije en Tsjechië voorstander van het idee van een Europese grenswacht om de buitengrenzen te beschermen. Zo is Hongarije bereid om grenswachters en douanepersoneel naar die andere landen te sturen. De Europese Commissie heeft intussen bekendgemaakt 10 miljoen euro vrij te maken om de controle aan de grenzen en de registratie en identificatie van migranten te verbeteren.

De Hongaarse premier Viktor Orban benadrukte dat Hongarije een verdeling van vluchtelingen via nationale quota niet zal accepteren. De Europese Unie wil namelijk 160.000 vluchtelingen verdelen over de lidstaten om andere asielzoekers te stimuleren zich bij binnenkomst in Europa te laten registreren en niet op eigen houtje verder te trekken.

Brexit

De landen maken zich ook zorgen over het mogelijke vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Zo overweegt Londen om sociale uitkeringen aan werknemers uit de rest van de EU te schrappen. De Visegrad-landen zeggen wel een compromis te willen sluiten door enkel de uitkeringen te schrappen van nieuwkomers en niet voor Oost-Europeanen die al in Groot-Brittannië wonen.

Foto AFP / M. Cizek